Denne bør leses av alle utøvere og foresatte for utøvere under 18 år: Modum FIK – Retningslinjer 2019 (1)