Har du lyst til å bli medlem i Modum FIK?

Ta kontakt med Kaija Langeland, 97728189,  post@modumfik.no

Du kan også si fra på trening så skal vi sørge for å få deg innmeldt

Vi trenger å vite navn, postadresse, mailadresse, fødselsdato og telefonnummer.

eller fyll ut vårt skjema: Medlemsregistrering-MFIK (3)

Kontingenten er:

kr 50 6-10år
kr 200 11-12 år
kr 400 13 år og eldre
kr 700 for familie
kr 100 for støttemedlem

Klubben dekker startkontingenten ved konkurranser i banestevner og ved deltakelse i mesterskap som KM og NM

Klubben refunderer ved deltagelse i mosjonsløp kr 250 for de som betaler «aktiv» kontingent (ikke støttemedlem)