Modum FIK: Valg for sesongen 2019

 

Leder                     Erik Horluck Berg             2019

Nestleder                 Svein Fossen                  2018-2019

Kasserer                  Sunniva Rønning            2019-2020

Sekretær                 Knut Kreken                     2019-2020

Styremedlem idrett       Nils Gunnar Henriksen          2019-2020

Styremedlem bane         Arne Skretteberg             2018-2019

Styremedlem           Snorre Sønju                2018-2019

Varamedlem     Svein Sønju                2019-2020

Varamedlem     Hans Petter Myklebost                  2019-2020

 

Oppmenn:

Barn/voksne bane         Nils G. Henriksen            2019

Stafett barn/ungdom      Svein Fossen, Svein S.       2019

Stafett kvinner             Hilde Hovdenak            2019

Stafett menn               Øyvind Wiger               2019

 

Barne- og ungdomsgruppe:

Cecilie Hovde Berglund         2019

Kari rypås Holck             2019

Wenche Aase      2019

Trine Kristoffersen       2019

Per Bjørnar Gundersen Bottegård    2019

Knut Kreken                   2019

Banekomité:

Arne Skretteberg (leder)                              2019

Nils Gunnar Henriksen (materialforvalter)             2019

Hans Petter Myklenost(teknisk)      2019

 

Hus- og innkjøpskomité:                                     

Vivi Myklebust (leder)                                2019

Trude Lillaas Molenaar    2019

Trine Kristoffersen     2019

 

Trimgruppe:

John Muggerud    2019

 

Utdanningskontakt:

Thomas Karlsen    2019

 

Statistikk:

Svein Sønju           2019

 

Revisorer:

Terje Andersen                                        2019

Roar Nyhus                                            2019

 

Valgkomite:

Svein Sønju, Live Båsen 2019