Modum FIK: Valg for sesongen 2023

 

Leder                     Wencke Aase                    2023

Nestleder                 Øyvind Wiger                  2023-2024

Kasserer                  Kaija Langeland           2023-2024

Sekretær                 Trine Kristoffersen            2022-2023

Styremedlem idrett       Snorre Sønju             2023-2024

Styremedlem bane         Arne Skretteberg        2023

Styremedlem         Hans Petter Myklebost     2023

Varamedlem     Svein Sønju                2023

Varamedlem     Live Båsen                  2023

 

Oppmenn:

Barn/voksne bane         Trenere                      2023

Stafett barn/ungdom      Birgit Muggerud       2023

Stafett kvinner             Benedicte Solvin / Mathilde Rønning            2023

Stafett menn               Øyvind Wiger / Sondre Eriksen               2023

 

Barne- og ungdomsgruppe:

Benedicte Solvin        2023

Kari rypås Holck             2023

Trine Kristoffersen       2023

Banekomité:

Arne Skretteberg (leder)       2019

Kristian Skorta           2019

 

Hus- og innkjøpskomité:                                     

Gry Beitnes  2023

Kari Rypås Holck  2023

Trine Kristoffersen     2023

Wencke Aase        2023

 

Trimgruppe:

Arve Jørgensen   2023

Harald Baardseth  2023

 

Utdanningskontakt

Styret

 

Statistikk:

Svein Sønju           2023

 

Revisorer:

Thomas Karlsen     2023

 

Valgkomite: