Modum FIK: Valg for sesongen 2024

 

Leder                     Wencke Aase                    2024

Nestleder                 Øyvind Wiger                  2023-2024

Kasserer                  Kaija Langeland           2023-2024

Sekretær                 Trine Kristoffersen            2024-2025

Styremedlem idrett       Snorre Sønju             2023-2024

Styremedlem bane         Arne Skretteberg        2024-2025

Styremedlem         Hans Petter Myklebost     2023-2024

Varamedlem     Svein Sønju                2024

Varamedlem     Live Båsen                  2024

 

Oppmenn:

Stafett kvinner             Benedicte Solvin / Mathilde Rønning            2024

Stafett menn               Øyvind Wiger / Sondre Eriksen               2024

 

Barne- og ungdomsgruppe:

Benedicte Solvin        2023

Kari rypås Holck             2023

Trine Kristoffersen       2023

Banekomité:

Arne Skretteberg (leder)       2024

Kristian Skorta           2024

 

Hus- og innkjøpskomité:                                     

Gry Beitnes  2024

Kari Rypås Holck  2024

Trine Kristoffersen     2024

Wencke Aase        2024

 

Trimgruppe:

Arve Jørgensen   2024

Harald Baardseth  2024

 

Utdanningskontakt

Styret

 

Statistikk:

Svein Sønju           2024

 

Revisorer:

Thomas Karlsen     2024

 

Valgkomite:

Birgit Muggerud 2024