8. mars kl 18.30 på Teknisk Sentral Nedmarken. Velkommen!!

Innkalling til Årsmøte i Modum FIK.

Tid:        07.03.2023, Kl. 18.30

Sted:     Øvre Nedmarken 7, 3360 Geithus (Teknisk Sentral)

Det blir enkel servering.

Innkomne saker bes meldt styreleder Wencke Aase innen 01.mars.

Saksliste

  1. Godkjenne innkallingen.
  2. Valg av møteleder og 2 til å underskrive protokollen
  3. Årsmeldinger.
  4. Regnskap
  5. Fastsette kontingent.
    1. Styrets forslag:

– Familiemedlemskap (opptil to voksne og alle hjemmev barn under 18 år): 700

– Aktive utøvere t.o.m. 12 år (11-12 år): 200 kr

– Aktive utøvere f.o.m. 13 år: 400 kr

– Barn 6-10 år: 50 kr (frivillig), men skal registreres som medlem

– Støttemedlem: 100 kr

7. Budsjett

8. Valg