Obs: Ny Invitasjon! Vi i Modum FIK inviterer alle frivillige på Furumomila til gratis middag på Tyrifjord lørdag 13 april kl 18. Altså etter vårt terrengløp samme dag:) Se vedlagte invitasjon for info og påmelding: nyinvitasjon

Her er liste over alle som er registrert som funksjonærer og som dermed er velkommen til å meklde seg på middag. Hvis du ikke skulle stå her, men allikevel ha gjort en jobb, er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å være med.

Knut Erik Kjemperud, Mari Sønju, Gunvor Sønju, Solveig Kongsrud, Tove Jelstad, Svein Erik Thon, Tor Eivind Gulbransen, Live Båsen, Margareth Krokstad, Mathilde Rønning, Heidi Mortensson, Børre Østenengen, Terje Skarstad, Truls B Fossen, Gjermund Rønning, Arne Midtskogen, John Muggerud, Svein Fossen, Pål Stenbro, Hilde Hovdenak, Jenny Hovdenak, Hege Mortensson, Anna Mortensson, Hanne Løver Thon, Tuva Løver Thon, Tom Arild Bonnegoldt, Tuva B Fossen, Svein Sønju, Snorre Sønju, Kenneth Åsland, Trond Kristiansen, Aina Grimnes, Bjørnar Tyberg, Marit G. Bottegård, Tore Tandberg, Marius Solheim, Kaija Langeland, Morten Harstad, Glenn Reipen, Torbjørn Holden Søgaard, Rune Johannessen, Thomas Dalen, Tom Magne Haraldsen, Henning Sundhaugen, Ine Strand Caspersen, Stine Tyberg Magnussen, Kjetil Pedersen, John Atle Holseth, Kristian Drolsum, Terje Ingvoldstad, Tonje Madeleine Andersen, Arya Gundersen Bottegård, Josefine Langnes Løvik,Bastian Gundersen Bottegård, Per-Bjørnar Gundersen Bottegård,Arne Skretteberg, Svein Runar Torgersen, Ole Kristian Moen, Sverre Kristian Bjølgerud, Kjell Grønhovd, Svein Grønhovd, Leif Røed, Mia Maria Keita, Bendik Baste Djærff, Mulu, Anas Hesso, Wencke Aase, Kjersti S. Gudbrandsen, Mette Hvidsten, Ester Nes Ramstad, Astri Skorta, Marte Skorta, Trude Lillås Molenaar, Sine Frødin, Trine Kristoffersen, Gunn Hagen, Torunn Bottegård, Malin Myklebost, Magnus Myklebost, Hans-Petter Myklebost, Vivi Myklebost, Sunniva Rønning, Erik Molenaar, Morten Hæhre, Benedicte Solvin, Kristian Skorta, Knut Kreken, Svein Jelstad, Stian Jelstad, Ole Morten Engen, Arve Jørgensen, Stein T. Nesheim, Rune Aase, Jørn Are Longfjeld, Ole Wiger, Pål Krogstad, Erik Ramstad, Tor Øyvind Rudstaden, Halvard Haugen, Øyvind Wiger, Brede Huse, Bjarne Johansen, Leif Eriksson, Ola Matre, Morten Brunes, Gunnar Eidal, Ivar Midtskogen, Dagfinn Blom, Morten Hæhre, Øyvind Kjølstad, Erik Hörluck Berg, Nils Molenaar, Geir Skretteberg, Unni Sundhaugen, Odd Arne Sundhaugen, Arild Torgersen, Agnes Iren Longfjeld, Tuva Rønning, Ragnhild Rønning, Sverre Solheim, Thomas Karlsen, Aud Andersen, Sine Frødin, Roar Bye, Tore Bye, Bjørn Aspelin og Knut Kreken