Furumolekene og KM.

Årets KM for de aldersbestemte klasser blir todelt. Første del går på Ringerike søndag 13.9 og andre del
innlagt i Furumolekene søndag 20.9.
Vi ber om at utøvere, foresatte og  trofaste funksjonærer holder av denne dagen.