Pokalen skal deles ut til den kvinne eller mann som har deltatt trofast i Langsjøløpet over flere år, og samtidig kan vise til god plassering i sin aldersklasse.


Generelt

– Et eget poengberegningssystem vil gjelde.
– Poengberegningen gjøres gjeldene fra Langsjøløpet 2008.
– Pokalen skal deles ut til den kvinne eller mann som først når 20 poeng.
– Poeng deles ut i klassene 16-20 t.o.m. 55-59 år.
– Pokalen oppbevares av giver til den deles ut.
– Johannes og Mari Koplands etterkommere kan ikke vinne minnepremien.

Poengberegning
De fem beste i hver klasse (kvinner/herrer) får poeng. En klasseseier teller 5 poeng, 2. plass teller 4 poeng, 3. plass 3 poeng, 4.plass 2 poeng og til slutt 5. plass 1. poeng.
Giverne av pokalen holder rede på poengberegningen ut i fra resultatlistene som foreligger etter løpet. Poengberegningen vil bli klar i etterkant av offentliggjøringen av resultatlisten fra Langsjøløpet og oversendes styret i MODUM FIK. Modum FIK står fritt til å legge ut poengberegningen sammen med resultatlisten på sin nettside.

Dersom flere når 20 poeng grensen samtidig vil spesielle regler gjelde:

1. Dersom flere løpere når > 20 poeng samtidig vil den med flest poeng få pokalen

2. Dersom flere løpere har >= 20 poeng og lik poengsum, vil pokalen gå til den løperen med best tid i det året poenggrensen nås. Dersom dette diskvalifiserer løpere i kvinneklassen fra å få pokalen vil pkt. 3 gjelde.

3. Dersom en ikke får delt ut pokalen på verken 1. eller 2. vil pokalen gå videre til neste års løp og deles ut etter kriteria i 1.

3.1 Dersom ingen av løperne som nådde 20 poenggrensen fra fjorårets løp stiller, vil andre løpere kunne ta del i poengkampen og pkt. 1. vil gjelde.

5. Dersom ingen av de oven nevnte punkter fører til at pokalen blir delt ut, vil det bli gjort en skjønnsmessig vurdering av giver ut i fra kandidatenes prestasjoner og deltakelse i Langsjøløpet.

Tilbakelevering av pokal til giver
Dersom det blir bestemt av Langsjøløpet ikke skal arrangeres mer før pokalen er delt ut, går pokalen tilbake til giveren