Har du lyst til å bli medlem i Modum FIK?

Ta kontakt med Svein Sønju: 32 78 46 52 / 900 48122 , sonju@modumktv.no

Kontingenten er:
kr 200 yngre enn 13 år
kr 400 13 år og eldre
kr 700 for familie
kr 100 for støttemedlem

Klubben dekker startkontingenten ved konkurranser i banestevner og ved deltakelse i mesterskap som KM og NM

Klubben refunderer ved deltagelse i mosjonsløp kr 150 for de som betaler "aktiv" kontingent (ikke støttemedlem)