Årsmøtet blir 15. mars 2022 kl. 18.00 på Teknisk sentral, Nedre Nedmarken 7, 3370 Vikersund.

Innkomne saker sendes erik@horluck.no innen 1. mars 2022.

Årsmøtepapirene blir tilgjengelig 7 dager før årsmøtet på lagets hjemmeside.

Modum FIK