Modum FIK: Valg for sesongen 2017

(Årsmøte 23.02.2017)

 

Leder                     Mette Hvidsten              2017

Nestleder                 Øyvind Wiger              2017

Kasserer                  Sunniva Rønning            2017-2018

Sekretær                 Knut Erik Kjemperud          2017-2018

Styremedlem idrett       Svein Sønju                  2017-2018

Styremedlem bane         Arne Skretteberg             2017

Styremedlem barn          Svein Fossen                2017

Varamedlem     Nils Gunnar Henriksen                  2017-2018

Varamedlem     Hans Petter Myklebost                  2017-2018

 

Oppmenn:

Barn/voksne bane         Nils G. Henriksen            2017

Stafett barn/ungdom      Svein Fossen, Svein S.       2017

Stafett kvinner             Hilde Hovdenak            2017

Stafett menn               Øyvind Wiger               2017

 

Barne- og ungdomsgruppe:

Svein Fossen (leder)                                  2017

                            
Hans Petter Myklebost                                 2017
Cecilie Hovde Berglund                2017

Lydia Smith                   2017             

Bodil Onsaker Berg            2017        

Knut Kreken                   2017           
 

Banekomité:

Arne Skretteberg (leder)                              2017

Nils Gunnar Henriksen (materialforvalter)             2017

Hans Petter Myklenost(teknisk)      2017

 

Hus- og innkjøpskomité:                                     

Vivi Myklebust (leder)                                2017

Tone helgerud                                         2017

Kjersti Stærkebye Gudbrandsen 2017

 

Trimgruppe:

John Muggerud og Tom Arild Bonnegolt 2017

 

Utdanningskontakt:

Wermund Skyllingstad                                  2017

 

Statistikk:

Svein Sønju                                           2017

 

Revisorer:

Terje Andersen                                        2017

Roar Nyhus                                            2017

 

Valgkomite:

Svein Sønju, Live Båsen, Hans Petter Myklebost 2017