Innkalling til årsmøte i Modum FIK.

Tid:     Kl. 19.00 Mandag 14. Juni 2021

Sted:    Øvre Nedmarken 7, 3360 Geithus (Teknisk Sentral på den overbyggede terrassen).

Årsmøtet bliver gjennomført i tråd med de gjeldene koronaregler. 1 meter avstand fra skulder til skulder og man sitter på tilviste plasser.

Det blir enkel servering.

Saksliste

  1. Godkjenne innkal1ingen.
  2. Valg av møteleder og 2 til å underskrive protokollen
  3. Årsmeldinger.
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag og saker.
  6. Fastsette kontingent.
    1. Styrets forslag:

– Familiemedlemskap (opptil to voksne og alle hjemmev barn under 18 år): 700

– Aktive utøvere t.o.m. 12 år (11-12 år): 200 kr

– Aktive utøvere f.o.m. 13 år: 400 kr

– Barn 6-10 år: gratis, men skal registreres som medlem

– Støttemedlem: 100 kr

  1. Budsjett
  2. Valg