Det blir løp for alle under 20 år
Vi fikk dessverre ikke lettelsene i Covid-19 tiltakene som vi ønsket. Derfor får ikke løpere fra 20 år og oppover som ikke har bostedsadresse i Modum Kommune delta på årets Furumo Terrengløp. Dette er skikkelig kjipt for vi ønsker at flest mulig skal få delta på våre løp, men vi må respektere gjeldene regler.
Påmeldingsavgiften for løpere som har meldt seg på fra andre kommuner blir refundert. Det kommer mail fortløpende til de dette gjelder.
Vi velger å ikke utsette fordi det er mulig for de under 20 år å delta, det er viktig at barn og ungdom for delta på arrangement som fremmer idrettsgleden.
Vi skulle så innmari gjerne hatt mulighet til å arrangere for de over 20 også, fordi vi trur det er like viktig å få være med på noe for disse også.