Innetreninga i Modumhallen var tenkt startet fredag 6.nov.  Det har skjedd en beklagelig utvikling med
koruna så vi forskyver oppstart i hvert fall ei uke.