Distriktsstevner.

Modum        torsdag 10.9 kl.17.30

Sigdal       torsdag 17.9 kl.17.30

Startkontingent kr.50 som inkluderer alle øvelser. Påmelding på banen fra en time før stevnestart.
Premiering til de som deltar i to stevner uavhengig av resultat.