Alle er velkommen på terrengløpet søndag!!!! Men fint om alle kan ta nødvendig  smittevernhensyn. Det betyr:

  • Holde god avstand på området for terrengløpet. Det er god plass!!
  • Holde avstand i feltet under løping, ingen knuffing eller forbiløping i trange posisjoner
  • Ved start: Still deg der du resultatsmessig  tror at du hører hjemme
  • Benytt utsatt håndsprit ved ankomst, etter målgang, og ved bruk av toaletter
  • Unngå oppvarming i løpstraseen mens løp pågår. Bruk gresset på banen eller det flotte området med furumo på andre siden av riksveien
  • Vi liker ikke å be folk reise fort hjem, men denne gang ser vi helst at flest mulig beveger seg ut av området innen rimelig tid etter målgang og evt premieutdeling.