Vi trenger fortsatt flere funksjonærer til Veteran NM helgen 21-23.juni

Send en SMS til Vivi 950 37 122 om du kan bidra.

Foreløpig funksjonærliste blir lagt ut onsdag. Mail blir sendt samtidig