Her finner du tidsskjema

Tidsskjema

Ingen avkryssing: tom bane ved manglende fremmøte

Møte ved øvelsesstedet 15 min før start

Startnummer på lange løp over 400 m

3 forsøk i hopp og kast for B7/9, ellers 6 forsøk