Styret innkaller herved til årsmøte i Modum Fik

Årsmøte avholdes torsdag 22.februar 2018 kl 18.30 på Furumo Svømmehall ( 2.etg)

Saker som medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 8.februar 2018

Velkommen til årsmøte !